.header-content { background: url("https://driver.bg/header/rotate.php") repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0); padding: 20px 15px; }

На гости във фабриката на Приста Ойл

Приста Ойл Холдинг е българска компания с основна дейност в сферата на производство, търговия и дистрибуция на масла, греси и специални течности. Компанията съществува от 22 години, като за това време се е превърнала не само във водещ производител на автомобилни смазочни продукти и индустриални масла на българския пазар, но и в региона.

Prista Oil 2016

Екипът на Холдинга се състои от 500 души: техническите експерти, експерти научноизследователска и развойна дейност, лаборанти, производствени инженери, търговски мениджъри, специалисти обслужване и др.

Prista Oil 2016

Холдингът притежава четири завода. Два от тях се намират в България – завод за смазочни материали в Русе и завод за производство на греси в София, един в Турция (Измит) и един в Узбекистан (Фергана). Заводът на Приста Ойл в Русе е първата производствена база на компанията и нейната „визитна картичка“.

Prista Oil 2016

Съвсем наскоро имахме възможността да посетим именно завода в Русе и да проследим процеса на производство на различните автомобилни и индустриални продукти с марка Prista от момента на постъпването на базовото масло, до неговото смесване според конкретните нужди, производството на опаковки и пакетирането му за транспортиране до необходимата локация.

Prista Oil 2016

Вероятно най-интересната част е производството на автомобилните масла, но освен тях в Приста Ойл се произвеждат индустриални продукти като хидравлични, трансформаторни, компресорни, турбинни, редукторни и други масла и специални течности: антифиризи, спирачни течности, AdBlue и др.

Prista Oil 2016

Освен производство и продажба на продукти под собствена марка Приста Ойл Холдинг е оторизиран дистрибутор на продукти с марката Texaco на компанията Шеврон за България и други страни от Централна и Източна Европа и Централна Азия. Освен Шеврон редица компании също се довериха на Приста Ойл: Gulf Oil Marine Limited, част от Gulf Oil Group International – един от световните лидери в производството и дистрибуцията на смазочни материали за корабната индустрия, Ergon Inc за трансформаторни и технологични масла и GreenChem за AdBlue. Тези съвместни бизнес начинания, даващи възможност за производството на продукти на компаниите-партньори, осигуряват достъп и до технологиите, използвани от тези световни лидери. За да бъде гласувано подобно доверие на българска компания е ясно, че от Приста Ойл не правят никакви компромиси с качеството на продукцията.

Prista Oil 2016

За високото качество на производство се убедихме и сами, след като се запознахме в детайли с него по време на нашето посещение в завода и посетихме специализираната лаборатория на Приста Ойл.

Prista Oil 2016

Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти (ИЛН) е самостоятелно структурно звено към Приста Ойл Холдинг със статут на отдел. Разположена на територията на завода за смазочни масла в Русе, с работна площ от 1000 кв. м, ИЛН е една от най-модерните лаборатории, притежаваща съвременни изпитателни, контролни и измервателни технически средства.

Prista Oil 2016

Лабораторията е създадена през 1996 г. и поддържа акредитация от Българска служба за акредитация от 1999 г. до настоящия момент. От 2003 година Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти е акредитирана съгласно изискванията на БДС EN ISO IEC 17025 с обхват на акредитация за изпитване на нефтопродукти: масла, смазочно-охлаждащи течности, течности за автомобили, смазки, дизелови и котелни горива, газьол и др.

Prista Oil 2016

Контролно-аналитичната дейност в лабораторията се извършва в 22 помещения, обособени по вид на анализите: физикохимични изпитвания, класификационни, електроизолационни, елементен анализ (спектрометрия), инструментални, аналитични, термоокислителни изпитвания на масла и други.

Prista Oil 2016

Дотук с първоначалното представяне; очаквайте съвсем скоро повече подробности за самото ни посещение и проследяване на процесите в завода на Приста Ойл в Русе, както и за посещението ни на лабораторията на компанията. За нас беше доста интересно да се запознаем по-отблизо с производството на автомобилни и индустриални смазочни продукти, както и да разберем през какви тестове минават те, преди да стигнат до крайния потребител. Подготвили сме ви солидно количество снимков и видео материал, така че очаквайте продължението на темата съвсем скоро…

Вижте още

Plasan Wilder е бронирана машина със средноразположен двигател

Израелската компания Plasan разкри новаторски лек брониран автомобил със средноразположен двигател и кабина в стил …