.header-content { background: url("https://driver.bg/header/rotate.php") repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0); padding: 20px 15px; }

Renault Group и околната среда на кръгла маса

Слав Илиев, мениджър частни клиенти и търговска мрежа Renault Group, представи ангажиментите на компанията на тема опазване на околната среда като част от специална кръгла маса на тема „Устойчив бизнес и маркетинг“, организирана от Американския университет в България за мрежата си от настоящи и завършили студенти. Екологичният преход и стремежът към въглероден неутралитет са основен стълб в новата стратегия за корпоративна социална отговорност на Renault Group, обявена на 26 април тази година.

Кръгла маса „Устойчив бизнес и маркетинг“ на Американски университет в България

По покана на Американски университет в България Слав Илиев, мениджър частни клиенти и търговска мрежа Renault Group, взе участие в специална кръгла маса на тема „Устойчив бизнес и маркетинг“. Слав е възпитаник на АУБГ, завършил престижната MBA програма на учебното заведение. Участници на кръглата маса бяха представители от образователния, хранително-вкусовия и енергийния сектор, модерирани от маркетинг представители на факултета по бизнес администрация към АУБГ.

Кръглата маса постави актуални въпроси във връзка с опазването на околната среда и възможностите на компаниите за позитивно въздействие върху промените в климата. През април тази година Renault Group обяви актуализираната си стратегия за корпоративна социална отговорност, поставяйки екологичният преход и стремежът към въглероден неутралитет като основни приоритети. В рамките на кръглата маса на тема „Устойчив бизнес и маркетинг“ Слав разказа за част от конкретните действия, с които компанията се ангажира днес и в бъдеще, за да ограничи въздействието си като в същото време генерира стойност за бизнеса.

Екологичният преход като неразделна част от цялата стойностна верига

В допълнение към поетите ангажименти за електрификация, според които до 2025 г. 65% и до 2030 г. – 90% от продажбите на марката Renault в Европа ще бъдат на електрически автомобили, Групата се стреми да постигне въглероден неутралитет в Европа през 2040 г. и в целия свят през 2050 г.

От 2005 г. насам Групата се ангажира да намали въздействието на своите автомобили върху околната среда през целия им жизнен цикъл и засилва усилията си да постигне въглероден неутралитет с измерими цели за 2025 и 2030 г. Новите инициативи за екологичен преход включват:

– Групата се ангажира да намали своя въглероден отпечатък чрез фокусиране на усилията върху шест компонента (стомана, алуминий, полимери, електроника, гуми и стъкло), които понастоящем представляват 90% от въглеродния отпечатък. – До 2030 г. Групата се стреми да намали въглеродния отпечатък, свързан с нейните покупки, с 30% (като CO2 на кг материал).

– Лансирането на R5, произвеждано във Франция с безвъглеродна енергия, през 2025 г. ще включва по-устойчиви батерии, които се възползват от намален въглероден отпечатък от поне 20% (в сравнение със ZOE през 2020 г.). Отвъд тази една цел, Групата работи за осигуряване на отговорно и устойчиво снабдяване с минерали и за рециклиране на метали, намиращи се в батерии в затворен цикъл (кобалт, никел, литий и други).

– По отношение на производството, Групата се стреми да намали емисиите от съоръжения с 50% в световен мащаб (в сравнение с 2019 г.). За да постигне тази цел, компанията ще инвестира 20 милиона евро в своите индустриални съоръжения, като по този начин ще генерира спестявания до 90 милиона евро, чрез намалени сметки за енергия и избегнати санкции за излишни емисии. Фабриките, част от Electricity, ще бъдат въглеродно неутрални до 2025 г., а останалите съоръжения в Европа ще последват примера до 2030 г.

– Демонтажът на автомобили и рециклирането на части, включително батерии, в Re-Factory във Флан и дъщерните дружества на Renault Environment ще генерират над 1 млрд евро продажби до 2030 г.

Вижте още

Plasan Wilder е бронирана машина със средноразположен двигател

Израелската компания Plasan разкри новаторски лек брониран автомобил със средноразположен двигател и кабина в стил …