.header-content { background: url("https://driver.bg/header/rotate.php") repeat scroll 0 0 rgba(0, 0, 0, 0); padding: 20px 15px; }

Технологичният център на Приста Ойл отвътре [Галерия]

PR публикация
Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти на Приста Ойл е един от най-модерните центрове в Европа, разполагащ с ново поколение технически средства за изпитване и измерване. Тук се изпитват нефтопродукти- смазочни масла, смазочно-охлаждащи течности, течности за пътно транспортни средства, смазки и др. Лабораторията е разположена на територията на Завод за смазочни материали в Русе, на работна площ от 1000 кв. м, с обособени 22 самостоятелни работни помещения по предназначение и видове изпитвания: физикохимични, класификационни, електроизолационни, инструментални, аналитични, термоокислителни, елементен анализ (спектрометрия) и др.

Лабораторията е създадена през 1996 г. като самостоятелна структурна единица в Приста Ойл и е акредитирана от Българска Служба за Акредитация през 1999 г. От 2003 г. тя е акредитирана в съответствие с изискванията на БДС EN ISO IEC 17025 с настоящ обхват на акредитация за изпитване на нефтопродукти: различни типове минерални масла, смазочно-охлаждащи течности, течности за пътно транспортни средства. Физикохимичните показатели на продуктите, обект на акредитация, се определят в съответствие с техническите изискванията на международните, европейските, регионалните и националните стандартизирани методи за изпитване (ISO, ASTM, IEC, EN, DIN, BS, и т.н).

Лабораторията успешно участва в организираните от ASTM, SGS-IIS и CHEVRON Междулабораторни сравнителни изпитвания и програми за пригодност (ILCP и LPTP) – това са програми както за професионална оценка, така и за оценка на компетентността на персонала.

Услугите за изпитване на лабораторията се използват от много външни компании, които искат да се гарантира качеството на закупените или използвани от тях нефтопродукти. Така изпитвателната лаборатория често се явява и независим експерт в решаването на спорове, които понякога възникват между членовете на европейския пазар на смазочни материали.

В лабораторията се изпълняват над 150 български и международни стандартизирани методи за изпитване с калибрирани технически средства за изпитване и измерване. С развитието на автомобилостроенето и приемането на нови технически изисквания за смазочните материали се утвърждават нови методи за изпитване и ново поколение технически средства. Лабораторията се стреми да удовлетворява високите изисквания на клиентите си и да осигурява отлично качество на изпитванията, поддържайки най-добро оборудване.

Какви тестове не е възможно да бъдат направени в лабораторията?

Според ръководителя на лабораторията инж. Павлинка Димова, почти няма вид лабораторно оборудване, който да липсва в лабораторията. Необходимостта от извършването на допълнителни тестове възниква рядко, тъй като те се изискват от техническите характеристики само на много специфични продукти:

„Технологичният център на Приста Ойл поддържа обхват на изпитване и анализ по съответни стандартизирани методи и продукти, удовлетворяващ изискванията на клиентите не само за България, но и в международен аспект. При необходимост, ние ползваме услугите на други международни лаборатории. През последните години клиенти на лабораторията са и компании от други европейски страни. Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти е оценена и призната за компетентна и професионална лаборатория на национално и международно ниво.”

Експресен контрол и как работи той

Албена Василева, Ръководител отдел „Научни изследвания и развитие“:

“Много производители на масла осигуряват на своите клиенти услугата “експресен контрол на работното масло”. Но трябва да се знае, че еднократната експертиза не дава поглед върху пълната картина. При липса на информация за сравнение, експресният контрол ще ви позволи само да разберете точно в какво състояние се намира маслото или смазочния материал към момента. Но след няколко теста по време на работния период на маслото, може да се предскаже как реално работи продукта, кога работи най-добре и кога започва интензивното му разрушаване. Изграден на базата на тези данни, индивидуалният график за рутинна смяна на маслата позволява на големи компании да спестят крупни суми.“
Всичко това не би било от голямо значение, ако не е широката гама от лабораторни услуги, които гарантират качеството на продуктите с марка Prista.

Тест за определяне на нискотемпературния вискозитет на смазочни течности, измерен с вискозиметър на Брукфийлд
Апарат за определяне на условния вискозитет на моторните масла при отрицателни температури -CCS (симулатор на студено стартиране)
Апарати за определяне на различни показатели на трансформаторни масла
Центрофуга за определяне на съвместимост на масла
Апарат за определяне стабилност на механична деструкция на моторни и хидравлични масла
Стенд за тестване на действието на антизадиращи добавки в масла, работещи при високи натоварвания

Спектрометричен отдел

Тук се извършва анализ за определяне съдържание на различни химични елементи на масла в експлоатация и на неработили продукти. В лабораторията има два ICP апарата: единият е предназначен за изпитване на масла, а вторият – за AdBlue (течност на водна основа)
Рентгенов спектрометър за определяне на съдържанието на сяра и други химични елементи
Инфрачервени спектрометри за извършване мониторинг на масла в експлоатация, определяне съдържание на антиокислителни присадки в изолационни масла и идентификация на продукти
Апарат MVR за изпитване на моторни масла в условия на ниски температури
Апарат за определяне на въздухоотделителната способност на хидравлични масла, масла за турбини и други
На втория етаж се намира отделът за физикохимични анализи
Определяне на кинематичен вискозитет на масла и други нефтопродукти при различни температури
Апарат за определяне водоотделяща способност на масла
Апарати за определяне на водоотделителна способност /деемулгиращи свойства/ на маслата
Апарати за определяне на пенообразуващите свойства на маслата

Инструментални изпитвания

Автоматичен апарат за определяне на плътност и относителна плътност
UV- спектрометър за анализ на масла и течност AdBlue по различни показатели
Апарат за определяне на съдържанието на вода в масла
Автоматичен вискозиметър Stabinger за определяне на вискозитет и плътност на маслата

 

Апарат за определяне на корозионното въздействие на антифризите върху различните метали
Стенд за проверка на окислителната способност на маслата с ротационен съд под налягане
Определяне на общо алкално и киселинно число на изпитвания продукт

Вижте още

Plasan Wilder е бронирана машина със средноразположен двигател

Израелската компания Plasan разкри новаторски лек брониран автомобил със средноразположен двигател и кабина в стил …